In totaal hebben 205 studenten van het Graafschap College en Iselinge Hogeschool aangegeven dat ze gezinnen thuis willen helpen. Het initiatief ‘studenten GC helpen mee’ begon op 14 januari. Vanwege succesvolle matches en enthousiasme onder alle partijen krijgt het een vervolg, ook nu de basisscholen en kinderopvang weer geopend zijn.

Start Graafschap College studenten bij medewerkers 

In eerste instantie meldden zich maar liefst 165 mbo-studenten Pedagogisch werk en Onderwijs toen het Graafschap College vroeg of zij wilden helpen bij oppas en thuisonderwijs voor kinderen van medewerkers. Een groeiende groep gaf aan moeite te hebben om in deze corona-tijd ‘alle ballen in de lucht te houden’. Het betrof vooral de medewerkers met jonge kinderen, die vanwege de noodzakelijke sluiting van kinderopvang en basisscholen naast werken hun kind(eren) moesten opvangen en helpen met school. Zij waren dolblij met het aanbod van hun werkgever om studenten in te zetten die hen konden ontlasten met opvang en onderwijshulp.

Samenwerkingspartners

Tegelijkertijd was dit initiatief voor de studenten ook zeer welkom, want zij konden immers vanwege corona geen stagelopen en velen verveelden zich. Omdat het aanbod van studenten de vraag vanuit de medewerkers ruim overtrof, ontstond het idee om het aanbod ook breder te doen aan Achterhoekse werkgevers, ondernemers en huishoudens. De hulp van het Achterhoekse uitzendbureau Seesing Flex werd ingeschakeld en zij waren ook direct enthousiast. Hun samenwerkingspartner Maqqie werd erbij gehaald om als online werkplatform de contractuele zaken en facturatie goed te organiseren. En VNO-NCW Achterhoek was erg enthousiast en wilde haar grote netwerk van Achterhoekse werkgevers ook attenderen op het initiatief waarmee de druk op veel werknemers met kinderen verlicht kan worden. 

Aanhaken Iselinge Hogeschool

Al snel na de start sloot ook Iselinge Hogeschool zich aan. Zo meldden zich nog eens 40 hbo-studenten die ook thuis wilden ondersteunen bij medewerkers van Iselinge Hogeschool én bij andere werkende ouders die via deze actiewebsite een hulpvraag stelden. Binnen enkele dagen transformeerde dit oorspronkelijk interne idee van het Graafschap College tot een extern platform voor thuishulp aan kinderen van werkende ouders in de Achterhoek. Dankzij al die 205 studenten natuurlijk!

Vervolgfase met nog breder aanbod

Ondanks dat basisscholen en kinderopvang na 8 februari weer opengingen, blijft de behoefte aan thuisopvang en -onderwijs aan kinderen bestaan bij werkende ouders. Ook kan een deel van de studenten zijn/haar stage nu nog niet hervatten en willen ze graag helpen bij thuishulp en thuisonderwijs. Samen met alle betrokken partners is besloten om het project voort te zetten en uit te breiden. Naast een bijbaan bieden we mogelijkheden voor stage en vrijwilligerswerk. Verschillende organisaties (zoals Humankind) hebben zich aangesloten en gaan met hun specialistische kennis en ervaring studenten op afstand professioneel ondersteunen. 

#studentenGChelpenmee

Aanmelden