Studenten (pedagogisch werk, dienstverlening, onderwijsassistent, maatschappelijke zorg en sociaal cultureel werk) van het Graafschap College en Iselinge Hogeschool zijn op verschillende manieren in te schakelen.

Let op: er is een beperkt aantal studenten beschikbaar, omdat een groot deel van de studenten vanwege de opening van basisscholen en kinderopvang zijn/haar stage weer heeft kunnen hervatten.

icon3

1. Inhuren van een student (in de vorm van een bijbaan, zie hier de contractuele voorwaarden)

 • U vult het formulier in met uw specifieke wensen
 • Het Graafschap College en Iselinge Hogeschool kijken of een student beschikbaar is die bij uw wensen past
 • Bij een match kunt u afstemmen met de student
 • U (als u of uw partner ondernemer bent) of uw werkgever maakt een account aan op Maqqie.nl; u krijgt per mail een uitleg hierover
 • Maqqie helpt u met het invullen van de benodigde gegevens en koppeling op dit platform met de student (die ook een account heeft aangemaakt)
 • na ondertekening van de overeenkomst kan de student bij u aan de slag gaan
Contractuele voorwaarden in geval van een bijbaan:
 • De student krijgt zijn/haar gewerkte uren wekelijks uitbetaald door Maqqie (€10 bruto all-in per uur).
 • Dit bedrag wordt verhoogd met 5% vergoeding voor Maqqie en wettelijke werkgeverslasten en sociale premies
 • Vervolgens wordt €13,16 per gewerkt uur exclusief BTW (mits de student jonger is dan 21 jaar én de student maximaal 12 uur per week werkt) door Maqqie gefactureerd:
  • of aan de deelnemende werkgever van de medewerker waar de student diensten heeft verricht
  • of, als één van de ouders/verzorgers van het gezin een ondernemer/ZZP’er is, rechtstreeks aan deze ondernemer

2. Inschakelen van een student middels een stage

 • U vult het formulier in met uw specifieke wensen
 • U geeft aan hoe u denkt een stageplek te kunnen bieden aan de student (let op: hieraan zijn voorwaarden verbonden)
 • Het Graafschap College kijkt of één of meer studenten hiervoor beschikbaar en geïnteresseerd zijn
 • Bij een match neemt een stagecoördinator van het Graafschap College contact op om de zaken verder door te spreken
 • Na de nodige afstemming en voorbereiding kan een stageovereenkomst gesloten worden en kan de student aan de slag
icon2
icon1

3. Inschakelen van een student als vrijwilliger (dit geldt wanneer optie 1 en 2 niet mogelijk zijn en sprake is van een situatie waarin geen ander standaard hulpaanbod bestaat)

 • U vult het formulier in met uw specifieke wensen
 • Het Graafschap College en Iselinge Hogeschool kijken samen met haar projectpartners of en hoe de hulpvraag ingevuld kan worden
 • Iemand neemt contact met u op voor verdere afstemming en het bespreken van de mogelijkheden
 • Wanneer de hulpvraag ingevuld kan worden en een student beschikbaar is, wordt samen gekeken hoe de afspraken en eventuele vergoeding ingevuld worden.

 

In alle gevallen dat een student aan de slag gaat, vinden we het belangrijk dat zij:

 • een prettige werkomgeving hebben
 • een veilige werkomgeving hebben (specifiek vanwege de coronarisico’s)
 • een goede leerervaring kunnen opdoen
 • bepalen waar en onder welke voorwaarden ze aan de slag gaan, zonder dat dit ook hun studievoortgang belemmert
Vanwege de huidige coronamaatregelen kan slechts 1 student bij u thuiskomen en betekent dit dat de rest van de dag niemand anders op bezoek mag komen. Wij zullen de studenten vooraf attenderen op de Coronamaatregelen en hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Bij klachten worden ze geacht thuis te blijven en zich te laten testen. De ervaring leert dat je tegenwoordig snel terecht kunt bij één van de GGD-testfaciliteiten in de omgeving. Indien noodzakelijk kan in overleg gebruik gemaakt worden van de testfaciliteit van Seesing Flex.
Aanmelden